Điều Khoản và Điều Kiện

Chào mừng bạn đến với 1vpn!

Những điều khoản và điều kiện dưới đây quy định các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web 1vpn, có địa chỉ tại [địa chỉ website của bạn]. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng ngưng sử dụng trang web 1vpn.

Định nghĩa và Thuật ngữ

 • “Chúng tôi”, “Công ty”, “Bản thân” đề cập đến chúng tôi, 1vpn.
 • “Bạn”, “Của bạn”, “Khách hàng” đề cập đến người dùng truy cập và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của trang web.
 • “Bên”, “Các bên”, “Chúng tôi” đề cập đến cả Khách hàng và chúng tôi.
 • Các điều khoản dùng để áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có sự chấp thuận khác, 1vpn và/hoặc người cấp phép của 1vpn sở hữu tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tất cả tài liệu trên trang web. Mọi quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập và sử dụng thông tin từ 1vpn cho mục đích cá nhân, nhưng với các hạn chế quy định trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được phép:

 • Tái bản tài liệu từ 1vpn.
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ 1vpn.
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ 1vpn.
 • Phân phối lại nội dung từ 1vpn.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục truy cập 1vpn, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie theo Chính sách Bảo mật của 1vpn. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Siêu liên kết

Bạn có quyền liên kết đến trang web 1vpn miễn là việc liên kết không vi phạm các điều khoản sau:

 • Không khiến cho 1vpn có cái nhìn bất lợi.
 • Không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận từ chúng tôi.
 • Phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bạn.

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa các liên kết đến 1vpn nếu cần.

Trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn chấp nhận bảo vệ và giữ cho chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi khiếu nại liên quan đến nội dung trên trang web của bạn.

Quyền riêng tư và Bảo lưu quyền

Vui lòng xem Chính sách Bảo mật để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web 1vpn

1VPN
Logo